Działanie 7.7 (N07) – Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 maja 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę projektów w ramach trybu nadzwyczajnego, którym przyznano dofinansowanie w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N07/21 – stan na dzień 07.05.2021 r.

W związku z tym, że ww. lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.