Działanie 7.7 (N06) – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 maja 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21 – stan na dzień 31.05.2021 r.