Działanie 7.7 N06 (typ 2a i 2b) – Wyjaśnienie dotyczące zapisów dokumentacji konkusowej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 4 lutego 2021

Wyjaśnienie dotyczące zapisów w:

  • Załączniku nr 1 do Wezwania w trybie nadzwyczajnym „Szczegółowe zasady dotyczące wsparcia”,
    – pkt 4.1.4.4 „W przedmiotowym naborze nie przewiduje się możliwości refundacji wydatków. Wydatki są kwalifikowalne za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. i polegają na sfinansowaniu jednorazowych wydatków dla personelu medycznego.”.

W zapisach powyższego punktu nastąpiła pomyłka pisarska, zgodnie z kryteriami dopuszczalności „Zgodność wsparcia” wydatki są kwalifikowalne za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. i polegają na sfinansowaniu jednorazowych wydatków dla personelu zatrudnionego w placówkach wskazanych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego przyjętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.