Działanie 7.7 (N06) – Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu