Działanie 7.7 (N02) – Zakończenie naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 26 sierpnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 1 500 000,00 PLN.

Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od dnia 11.08.2020 r., do dnia 25.08.2020 r., do godz. 15.00:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 31.08.2020 r.