Działanie 7.7 (N01) – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 października 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 – stan na dzień 30.10.2020 r. Pobierz plik