Działanie 7.7 – Listy sprawdzające dla Projektodawców

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 stycznia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym Listy sprawdzające dla projektodawcy pomocne w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursów:

RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19

– RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19.

Pobierz plik:

Lista sprawdzająca – RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19

Lista sprawdzająca – RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19.