Działanie 7.7 – Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 lutego 2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19 dla Działania 7.7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik