Działanie 7.7 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 kwietnia 2021

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny – ocena strategiczna, wramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 dla Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022”.

W związku z tym, że ww. lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Pobierz plik:

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny