Działanie 7.7 – Lista sprawdzająca dla Projektodawcy

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 5 stycznia 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20.