Działanie 7.7 – Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 lutego 2022

W związku  z rezygnacją Wnioskodawcy z realizacji projektu w ramach rozstrzygniętego dnia 27.05.2021 r. konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022” w ramach konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20.


W związku z tym, że ww. lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 

Pobierz plik