Działanie 7.7 – Komunikat

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 marca 2020

„Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku z sytuacją spowodowaną stanem zagrożenia epidemiologicznego, mogącym powodować utrudnienia w procesie przygotowania/uzupełniania wniosków o dofinansowanie informujemy, iż do dnia 27.03.2020r. (włącznie) do Wnioskodawców biorących udział w procesie oceny wniosków w ramach trwających konkursów RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/19 oraz RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/19 (Działanie 7.7) nie będą przesyłane żadne pisma/informacje związane z oceną wniosków”