Działanie 7.7 (K69) – Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 27 maja 2021

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022” w ramach konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20.

Ponadto informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Dodatkowo, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20.

W związku z tym, że ww. lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.