Działanie 7.7 (K68) – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 czerwca 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 – stan na dzień 30.06.2021 r.