Działanie 7.7 (HPV) – Aktualizacja harmonogramu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 maja 2021

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” informuje, iż prace Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 nadal trwają.

Ponadto WUP w Szczecinie informuje o wydłużeniu prac KOP do dnia 19.05.2021 r.

W związku z powyższym udostępniony zostaje zaktualizowany Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie Harmonogramu nie będzie możliwe, WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji.