Działanie 7.7 (K60) – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 stycznia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1. Zaktualizowany Regulamin konkursu nr:

  • RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20

w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Pobierz plik:

Regulamin Konkursu wersja 1.1

Załączniki

Tabela rejestr zmian