Działanie 7.7 (K59) – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 lutego 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 8 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 15 814 454,98 PLN.

Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 7.01.2020 r. do 11.02.2020 r. do godz. 15:00:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 17.02.2020 r.