Działanie 7.7 (K59) – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 16 stycznia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1. wraz z Tabelą z wykazem zmian dla konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Pobierz plik:
Regulamin konkursu (wersja 1.1.), załączniki, tabela rejestr zmian