Działanie 7.7 – Informacja po spotkaniu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 stycznia 2020

10 stycznia 2020 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w podziale na 2 oddzielne konkursy, realizujące dwa Regionalne Programy Zdrowotne:

Konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 realizujący Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 – 2021”.

oraz

Konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20 realizujący Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 – 2021”.

Konkursy mają na celu wdrożenie programów zwiększających dostępność usług zdrowotnych w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele, skuteczne złożenie wniosku, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów. Udzielano także odpowiedzi na zadane przez uczestników pytania.

Prezentacja ze spotkania