Działanie 7.7 – Informacja po spotkaniu informacyjnym

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 grudnia 2020

17 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne, w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020. ukierunkowanych na realizację założeń Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”.

Podczas spotkania omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do realizacji projektów.

Dzięki wsparciu finansowemu z RPO WZ, sfinansowane zostaną m.in.:

  • działania informacyjno – promocyjne mające na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego;
  • konsultacje lekarskie dla dzieci i ich rodziców/opiekunów;
  • szczepienia dziewcząt z obszaru województwa zachodniopomorskiego, które w latach 2021- 2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat;
  • działania informacyjno – edukacyjne dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów dotyczące zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem HPV.

Pobierz plik:
Prezentacja ze spotkania