Działanie 7.7 (HPV) – Aktualizacja regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 27 stycznia 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż wydłużeniu uległ czas trwania naboru w ramach Działania 7.7 (konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20) do 10.02.2021 r.

W dniu dzisiejszym udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.

Jednocześnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia:
– Zaktualizowany Harmonogram oceny wniosków.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian został udostępniony poniżej.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Zaktualizowany harmonogram naboru
Tabela rejestr zmian
Tabela do naboru