Działanie 7.7 – Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.2

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 stycznia 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19. REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022”, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 w wersji 1.2 z dnia 27.01.2021 r.

W Regulaminie nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.2

Harmonogram

Tabela zmian