Działanie 7.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 lutego 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 – stan na dzień 28.02.2022 r. Pobierz plik