Działanie 7.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 listopada 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 – stan na dzień 29.11.2019 r. Pobierz plik