Działanie 7.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 września 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 – stan na dzień 30.09.2019 r.