Działanie 7.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 lipca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 – stan na dzień 31.07.2019 r. Pobierz plik