Działanie 7.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 czerwca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, stan na dzień 28.06.2019 r. Pobierz plik