Działanie 7.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 lutego 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 RPO WZ 2014 – 2020 – stan na dzień 28.02.2018 r. Pobierz plik