Działanie 7.6 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 czerwca 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22 – stan na dzień 30.06.2022 r.