Działanie 7.6 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 stycznia 2019

Dnia  12 lutego 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00,w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz
14 lutego 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (typ 3) RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19

Ogłoszenie nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/dzialanie-7-6-typ-3-nabor-wnioskow-w-trybie-konkursowym/

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 8 lutego 2019 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.