Działanie 7.6 – Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 marca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków, po procedurze odwoławczej, w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16, Działania 7.6 zaktualizowano Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.
 
Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wystąpił z prośbą do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o zwiększenie alokacji w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16.

 

Pobierz plik:

  1. Lista członków KOP
  2. Lista rankingowa