Działanie 7.6 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 marca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje,iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 18 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 39 434 402,39 PLN.Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 22.02.2019 r. do 22.03.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w SzczeciniePisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 27.03.2019 r.