Działanie 7.6 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 sierpnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 22 078 919,56 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 22.06.2020 r. do 31.07.2020 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 5.08.2020 r.