Działanie 7.6 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 22 czerwca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20, w systemie LSI2014 opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 33 405 199,00 PLN.