Działanie 7.6 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 9 czerwca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20, w systemie LSI2014 opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 29 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 55 284 248,77 PLN.