Działanie 7.6 (typ 3) – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 lutego 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z rejestrem zmian  został udostępniony poniżej.

Jednocześnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19.

Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.1

Tabela Rejestr zmian

Lista sprawdzająca dla projektodawcy