Działanie 7.6 (typ 2) – Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 27 kwietnia 2018

W związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w ramach zakończonej oceny wniosków po procedurze odwoławczej, zaktualizowano Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu. Pobierz plik