Działanie 7.6 (typ 2) – Lista wniosków ocenionych pozytywnie w ramach I fazy oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 września 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów pozytywnie ocenionych w ramach Działania 7.6  Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik