Działanie 7.6 typ 2 – Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania– aktualizacja po zwiększeniu alokacji

Dodano przez: Daniel Sawicki | 31 października 2017

W związku ze zwiększeniem alokacji w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 dla Działania 7.6 typ 2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 z dnia 18.04.2017 r. – zwiększenie alokacji.

Pobierz plik

Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP. Pobierz plik