Działanie 7.6 typ 2 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 4 listopada 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Załączniki
Tabela rejestr zmian