Działanie 7.6 (typ 2) – Aktualizacja Listy sprawdzającej dla Projektodawcy

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 grudnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6, typ 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18.  Pobierz plik

Zaktualizowano punkt 1 Listy – Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania.