Działanie 7.6 (typ 1,2) – Zaproszenie na spotkanie informacyjne online

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 4 października 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkania informacyjne w formie wideokonferencji na żywo, dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 (Rozwój usług asystenckich) i RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 (Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej) z Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ 2014-2020.

Ogłoszenia o naborze dostępne tutaj i tutaj:

Spotkanie odbędzie się 12 października 2021 r., od godziny 12:30 na platformie Zoom (www.zoom.us).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online, dostępny pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZBiF96IRFYzwdbLnRdARpWS87UPWT8XBwid4DTTyfeJJgxg/viewform

do 11.10.2021, do godziny 12:00.

W celu prawidłowego odbioru spotkania prosimy także o wybór jednej z poniższych opcji*, zależnie od tego, z jakiego urządzenia będziemy korzystać:

a) instalację aplikacji Zoom na smartfonie (https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pl)

lub

b) instalację aplikacji Zoom na komputerze (https://zoom.us/download#client_4meeting)

*Nie zalecamy dołączania do spotkania bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, gdyż często mają one zablokowany dostęp do kamery i mikrofonu w komputerze, co może uniemożliwić wzajemną komunikację.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail, w dniu spotkania zostanie wysłany do Państwa „Meeting ID” (unikatowy numer spotkania) oraz hasło, dzięki którym dołączą Państwo do wideokonferencji.

Zapraszamy!

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail efs@wup.pl .