Działanie 7.6 Typ 1 i 3 – Lista sprawdzająca dla Projektodawcy

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 maja 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym Listę sprawdzająca dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach przedmiotowego konkursu.
Pobierz plik