Działanie 7.6 RPOWZ – informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 25 maja 2020

22 maja 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące trwającego naboru wniosków w ramach Działania 7.6 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20).

Podczas spotkania omówiono szczegółowe kryteria konkursu, założenia i wytyczne do realizacji projektów,  a także na bieżąco udzielano odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

W spotkaniu wzięło udział 11 przedstawicieli Wnioskodawców, a także Rzecznik Funduszy Europejskich na Pomorzu Zachodnim oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Pobierz plik:
Prezentacja ze spotkania