Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020 Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 6 czerwca 2016

Dnia 14 czerwca 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz
dnia 16 czerwca 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ 2014‑2020 – konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 10 czerwca 2016 r. do godz. 10:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.
W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.
Formularz zgłoszeniowy 7.6
Formularz zgłoszeniowy 7.6
Formularz_zgloszeniowy_7.6-RPO-WZ.docx
71,1 KiB
211 Downloads
Szczegóły