Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie dotyczące Regulaminu naboru.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 15 czerwca 2016

Dnia 14 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym m.in. typy projektów, kryteria wyboru projektów, zasady ich realizacji czy etapy oceny wniosków. W drugiej części spotkania wgłębiono się w charakterystykę oferowanego wsparcia, a także udzielono odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania rozpocznie się 4 lipca br. i potrwa do 1 sierpnia. Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem http://rpo.wup.pl/?announcements=rpzp-07-06-00-ip-02-32-k0916.

 

 

 

Prezentacja dotycząca Regulaminu naboru dla Działania 7.6
2,7 MiB
223 Downloads
Szczegóły
Prezentacja dotycząca zasad realizacji projektów dla Działania 7.6
1,9 MiB
218 Downloads
Szczegóły