Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie dotyczące Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 czerwca 2016

 

Dnia 16 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej w Koszalińskiej Fili Wojewódzkiego Urzędu Pracy w odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym m.in. typy projektów, kryteria wyboru projektów, zasady ich realizacji czy etapy oceny wniosków. W drugiej części spotkania scharakteryzowano oferowane wsparcie, a także udzielono odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników spotkania.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania rozpocznie się 4 lipca br. i potrwa do 1 sierpnia. Serdecznie zapraszamy do aplikowania.

Prezentacja regulamin naboru dla działań 7.6
2,6 MiB
273 Downloads
Szczegóły
Prezentacja zasad realizacji projektów dla działań 7.6
Prezentacja zasad realizacji projektów dla działań 7.6
Zasady-realizacji-projektow-7-6_3.ppt
1,9 MiB
232 Downloads
Szczegóły