Działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020. Aktualizacja Regulaminu konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 8 lipca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie), pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ), udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 8.07.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 w wersji 1.1.
W przedmiotowym Regulaminie wprowadzono zmiany w zakresie:
  • Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr:RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 w wersji 1.1 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

 

 

Regulamin konkursu wersja 1.1  bez recenzji
Regulamin konkursu wersja 1.1 bez recenzji
RN_7-6_2016-RPO-WZ-2014-2020_KSa-20160708-bez-rec.docx
1,4 MiB
468 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian wersja 1.1
Tabela zmian wersja 1.1
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu_7.6_20160708.docx
1,9 MiB
354 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu wersja 1.1
Załączniki do regulaminu wersja 1.1
zalaczniki_7.6_20150708.zip
8,5 MiB
99 Downloads
Szczegóły