Działanie 7.6 (P03/20) – Ponowne wezwanie do złożenia wniosku

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 lipca 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ponownie wezwał Podmioty wskazane w imiennym Wykazie podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach naboru RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 5. Nabór trwał będzie do dnia 23.07.2021 r., do godz. 23:59:59.

Szczegółowy opis procedury wyboru projektów jak również niezbędne dokumenty do skutecznego złożenia dokumentacji aplikacyjnej, a także uzupełnienia/poprawy wniosku w zakresie wynikającym z jego oceny zostały zawarte w opublikowanym Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z dnia 21.12.2020 r.

Pobierz plik:
Zaktualizowany harmonogram oceny