Działanie 7.6 (P02) – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 listopada 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20 – stan na dzień 30.11.2020 r. Pobierz plik